Zdjęcie

Sygnatura: OK_005079
1933, Horodenka, woj. Stanisławów, Polska.
Kurs instruktorów oświaty pozaszkolnej, czwarty od lewej siedzi zastępca starosty Zdzisław Matraś.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Edwarda Skrzyńskiego udostępniła Izabella Srzednicka