Zdjęcie

Sygnatura: OK_005081
Maj 1934, Perediwanie, powiat Horodenka, woj. Stanisławów, Polska.
Zakończenie kursu gospodarstwa domowego.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Edwarda Skrzyńskiego udostępniła Izabella Srzednicka