Zdjęcie

Sygnatura: OK_006483
21.08.1938, Krzemieniec, Wołyń, Polska.
Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Dubna podczas zwiedzania ruin zamku "Na Bonie".
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Edwarda Skrzyńskiego udostępniła Izabella Srzednicka.