Zdjęcie

Sygnatura: IR_18231_OK_004767
28.04.1933, Mosty Wielkie, powiat żółkiewski, województwo lwowskie, Polska.
Oryginalny podpis: "Normalna Szkoła Fachowa Policji Państwowej Mosty Wielkie Kompania 1, 2-XI-32 28-IV-33"; oznaczony krzyżykiem Władysław Kozar.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Władysław Kozar