Zdjęcie

Sygnatura: OK_006239
29.10.1938, Kiszyniów, Rumunia.
Pogrzeb Józefa Gaydamowicza. Kondukt pogrzebowy na głównej ulicy miasta w drodze na cmentarz katolicki. Kondukt prowadzą: ks. prałat Marek Glaser i ks. Marian (Mikołaj) Szczurek.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Tadeusz Gaydamowicz.