Zdjęcie

Sygnatura: OK_006598
Wrzesień 1943, Teheran, Iran.
Dekoracja z okazji akademii "Święta Warszawy" w obozie dla Polaków ewakuowanych z ZSRR (Nr 1). [Polscy uchodźcy trafili do Iranu w 1942 wraz z nowoutworzonym Wojskiem Polskim pod dowództwem generała Władysława Andersa (w dwóch rzutach ewakuacyjnych z ZSRR w marcu i sierpniu). W sumie oprócz wojska dotarło tam 38 tysięcy Polaków, z czego ponad połowę stanowiły dzieci i młodzież. W Teheranie powstały trzy obozy dla ludności cywilnej i sierociniec; stąd kierowano Polaków do stałych osiedli w różnych rejonach świata (np. w Nowej Zelandii, Ugandzie, Meksyku)].
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Adeli Duszy przekazała Halina Guść