Zdjęcie

Sygnatura: OK_006665
1945, Karaczi, Indie.
Zawody sportowe: defilada chłopców w strojach rycerskich. [Polscy uchodźcy w 1942 trafili do Iran.u wraz z nowoutworzonym Wojskiem Polskim pod dowództwem generała Władysława Andersa (w dwóch rzutach ewakuacyjnych z ZSRR w marcu i sierpniu). W sumie oprócz wojska dotarło tam 38 tysięcy Polaków, z czego ponad połowę stanowiły dzieci i młodzież. Około 10 tysięcy z nich trafiła potem do Indii, m.in. do dwóch obozów przejściowych w Karaczi]
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Adeli Duszy przekazała Halina Guść