Zdjęcie

Sygnatura: OK_006711
1946, Valivade, Indie.
Pracownicy starostwa. W pierwszym rzędzie piąty od prawej Starosta Roman Dusza. [Osiedle stałe w Valivade zostało wybudowane wiosną 1943 dla polskich uchodźców (głównie kobiet z dziećmi), którzy trafili do Iran.u wraz z nowoutworzonym Wojskiem Polskim pod dowództwem generała Władysława Andersa. Posiadało m.in. polską administrację samorządową, kościół, teatr, sklepy, cukiernie, szpitale, straż pożarną. W latach 1943–1947 przez osiedle przeszło około pięciu tysięcy Polaków].
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Adeli Duszy przekazała Halina Guść