Kolekcje

Fotografia z kolekcji Zofii Piechocińskiej
1918-1939, Wilno, Polska. Fotografia ślubna Józefa Podolskiego i Zofii Osieckiej. Fot. NN / Ośrodek KARTA

Fotografia ślubna żołnierza Wojska Polskiego Józefa Podolskiego (przetrzymywany w obozie jenieckim w Starobielsku) i Zofii Osieckiej. Zdjęcie udostępniła Zofia Piechocińska.