Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0018_0010_068
Ok. 1961, Warszawa, Polska.
Rejestracja programu Peryskop w studiu Telewizji Polskiej. W głębi dziennikarz Karol Małcużyński.
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA