Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0034_0005_006
Lata 50., Warszawa, Polska.
Skrzyżowanie ulicy Mostowej i Starej. Na pierwszym planie ruiny murów Starego Miasta.
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA