Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0040_0024_0016
1971, Warszawa, Polska.
Mjr dr Cyprian Sadowski - lekarz, szef służby sanitarnej Kedywu (Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej).
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA