Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0043_0003_0015
1957, Zakopane, Polska.
Zdjęcie rentgenowskie płuc pacjenta chorego na gruźlicę.
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA