Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0043_0020_0015
Brak daty, Polska.
Oryginalny podpis fotografki: "Moja wyprawa na plażę".
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA