Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0058_0149_009
1953, Kokoszkowy, Polska
Rolniczy Zespół Spółdzielni "Zdobycz Chłopska" - dzieci pod płotem, wśród nich Andrzejek Nauman.
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA