Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0010_0012_0011
1962, Olsztyn, woj. olsztyńskie, Polska.
Uczniowie Studium Nauczycielskiego podczas zajęć technicznych w warsztacie mechanicznym.
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA