Zdjęcie

Sygnatura: OK_0500_0010_0012_0019
1962, Olsztyn, woj. olsztyńskie, Polska.
Zajęcia techniczne w Studium Nauczycielskim. Z lewej stoi nauczyciel.
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA