Kolekcje

Fotografia Romualda Broniarka
1988, Zbigniew Wodecki. Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA

Romuald Broniarek był fotoreporterem prasowym związanym w latach 1955-1990 z tygodnikiem „Przyjaźń” – organem prasowym Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Jego kolekcja, licząca ponad 80 tys. obiektów, trafiła do Fundacji Ośrodka KARTA w 2006 roku w wyniku interwencji archiwalnej. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 i 2014 roku została zinwentaryzowana; ponadto zdigitalizowano, opracowano i udostępniono on-line 7400 fotografii dokumentujących życie polityczne, gospodarcze i kulturalne aż 4 dekad PRL (lata 50.-80.).
W 2016 roku kontynuujemy prace nad kolekcją. Zdigalizowane, opracowane i udostępnione zostaną fotografie Romualda Broniarka dokumentujące Festiwal Piosenki Radzieckiej w latach 1965-1990.

Sygnatura kolekcji: OK_0600

Filmy