Zdjęcie

Sygnatura: OK_0600_0001_0990_005
7.11.1974, Warszawa, Polska.
Uroczystość przyznania przez Magazyn Ilustrowany "Przyjaźń" Nagród Teatralnych aktorom i reżyserom: Gustawowi Holoubkowi (pierwszy z prawej), Bronisławowi Dąbrowskiemu (drugi z prawej), Adamowi Hanuszkiewiczowi (trzeci z prawej). Przemawia prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Jan Szydlak.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA