Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_041-04
Kwiecień 1958, Jackowice, woj. Łódź, Polska.
Rolniczy Zespół Spółdzielni "Zwycięstwo", pracownice szklarni.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA