Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_424-03
Kwiecień 1965, Warszawa, Polska.
Wizyta radzieckich władz państwowych w 20. rocznicę zawarcia układu o przyjaźni między Polską a ZSRR - Leonid Breżniew wpisuje się do księgi pamiątkowej.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA