Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_097-05
1.05.1959, Warszawa, Polska.
Obchody święta 1 Maja, trybuna honorowa, przemawia I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, drugi od lewej premier Józef Cyrankiewicz, piąty przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA