Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_111-02
Lipiec 1959, Warszawa, Polska.
Na zakończenie kilkudniowej wizyty I sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa przybywającego na obchody piętnastolecia PRL ambasada radziecka wydała przyjęcie pożegnalne. Goście, na pierwszym planie dwie kobiety i fragment zastawionego stołu.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA