Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_111-07
Lipiec 1959, Warszawa, Polska.
Na zakończenie kilkudniowej wizyty I sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa ambasada radziecka wydała przyjęcie pożegnalne. Przy stole siedzi premier Józef Cyrankiewicz, koło niego stoi I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, w środku Nikita Chruszczow.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA