Kolekcje

Zbigniew Wodecki. Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA

Romuald Broniarek był fotoreporterem prasowym związanym w latach 1955-1990 z tygodnikiem „Przyjaźń” – organem prasowym Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Fotografował ważne wydarzenia polityczne, gospodarcze i kulturalne w kraju i za granicą. Jego kolekcja, licząca ponad 80 tys. obiektów, trafiła do Fundacji Ośrodka KARTA w 2006 roku w wyniku interwencji archiwalnej. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 i 2014 roku została zinwentaryzowana; ponadto zdigitalizowano, opracowano i udostępniono on-line 7400 fotografii dokumentujących życie polityczne, gospodarcze i kulturalne aż 4 dekad PRL (lata 50.-80.).
W 2016 roku kontynuowaliśmy prace nad kolekcją. Zdigalizowaliśmy, opracowanliśmy i udostępniliśmy fotografie Romualda Broniarka dokumentujące Festiwal Piosenki Radzieckiej w latach 1965-1990.

Sygnatura kolekcji: OK_0600