Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_630-06
1.05.1968, Warszawa
Pochód pierwszomajowy, manifestanci z hasłem: "Potępiamy agresje Izraela".
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA
[PRL, uroczystości, manifestacje, hasła, propaganda, 1 Maja]