Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_007-09
Lipiec 1956, Warszawa, Polska.
Skrzyżowanie ulicy Królewskiej i placu Małachowskiego, zniszczony pałac Leopolda Kronenberga. Budynek został rozebrany w 1976 r. w związku z budową hotelu Victoria.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA