Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_1028-03
Kwiecień 1975, Warszawa, Polska.
Dni Kultury Radzieckiej, koncert stołecznych laureatów konkursu piosenki radzieckiej, występ zespołu folklorystycznego z ZSRR.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA