Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_097-36
1.05.1959, Warszawa, Polska.
Obchody święta 1 Maja, ulica Marszałkowska, w pochodzie idą ze sztandarem i transparentem przedstawiciele Związku Młodzieży Wiejskiej Mazowsze w strojach regionalnych, na drugim planie uczestnicy pochodu niosą transparent z hasłem propagandowym: " W służbie wsi [...]".
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA