Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_659-11
Listopad 1968, Lublin, Polska.
Zespół ludowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA