Zdjęcie

Sygnatura: OK_0600_0001_0814_014
1972, Warszawa, Polska.
Przemówienie premiera Piotra Jaroszewicza podczas uroczystości nadania odznaczeń oficerom radzieckim w Urzędzie Rady Ministrów mieszczącym się w Pałacu Namiestnikowskim na Krakowskim Przedmieściu 46/48. Z tyłu stoją: Minister Obrony Narodowej gen. dyw. Wojciech Jaruzelski (trzeci od lewej) oraz I sekretarz KC PZPR Edward Gierek (czwarty od lewej).
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA