Zdjęcie

Sygnatura: OK_0600_0001_1130_008
6.04.1977, Katowice, Polska.
Dni Radzieckiej Nauki i Techniki. Od prawej w pierwszym rzędzie: minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski, Władimir Kirillin - przewodniczący państwowego Komitetu Rady Ministrów ZSRR ds. Nauki i Techniki, Zdzisław Grudzień - członek Biura Politycznego KC PZPR, premier Piotr Jaroszewicz, zastępca przewodniczącego Rady Państwa Edward Babiuch, ambasador ZSRR w Polsce Stanisłau Piłatowicz.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA