Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_024-01
19.10.1957, Warszawa, Polska.
Spotkanie kierownictwa Centralnej Rady Spółdzielczej z urzędnikami ambasady radzieckiej.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA