Zdjęcie

Sygnatura: OK_0600_0001_0814_011
1972, Warszawa, Polska.
Minister Obrony Narodowej gen. dyw. Wojciech Jaruzelski
wychodzi z Pałacu Namiestnikowskiego na ulicy Krakowskie Przedmieście 46/48 po uroczystości nadania odznaczeń oficerom radzieckim w Urzędzie Rady Ministrów.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA