Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_108-07
22.07.1959, Warszawa, Polska.
Na uroczyste obchody piętnastolecia PRL przybył do Polski I sekretarz KC KPZR Nikita Chruszczow, powitanie gościa na lotnisku Okęcie. Przemawia I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, za nim kolejno stoją premier Józef Cyrankiewicz i przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki, w białym garniturze i kapeluszu Chruszczow, przed trybuną żołnierze Ludowego Wojska Polskiego.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA