Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_108-34
22.07.1959, Warszawa, Polska.
Uroczyste obchody piętnastolecia PRL, przegląd wojsk, przy mikrofonie minister obrony narodowej gen. Marian Spychalski, na lewo od niego kolejno: I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, I sekretarz KC KPZR Nikita Chruszczow, premier Józef Cyrankiewicz, na prawo od Spychalskiego stoi przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA