Zdjęcie

Sygnatura: OK_0600_0001_0814_008
1972, Warszawa, Polska.
Przemówienie I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka podczas uroczystości nadania odznaczeń oficerom radzieckim w Urzędzie Rady Ministrów mieszczącym się w Pałacu Namiestnikowskim na Krakowskim Przedmieściu 46/48.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA