Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_050-15
Maj 1958, Polska.
Zawodnicy radzieccy, uczestnicy Motorowego Rajdu Przyjaźni - Moskwa-Warszawa-Moskwa, witani przez mieszkańców miasta.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA