Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_178-01
Wrzesień 1959, Polska.
Zbiory kukurydzy z pól Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA