Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_255-07
18.05.1962, Warszawa, Polska.
Meta Wyścigu Pokoju na Stadionie Dziesięciolecia.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA,