Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_659-07
Listopad 1968, Lublin, Polska.
Zespół ludowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dziewczyny przygotowujące się do występu.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA