Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_139-02
Luty 1960, Legnica, Polska.
Armia Radziecka w Polsce. Na zdjęciu rodzina oficera - kobieta i chłopiec z piłką-kulą ziemską.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA