Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_631-06
1.05.1968, Warszawa
Pochód pierwszomajowy, manifestanci z hasłami: "Potępiamy Izrael", "Niech żyje tow. Wiesław", "Niech żyje 1 Maja", "Pokój + socjalizm", "V Zjazd".
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA
[PRL, uroczystości, manifestacje, hasła, propaganda, 1 Maja]