Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_108-26
22.07.1959, Warszawa, Polska.
Minister obrony narodowej gen. Marian Spychalski dokonuje przeglądu wojsk podczas defilady z okazji piętnastolecia PRL, na trybunie honorowej od lewej stoją I sekretarz KPZR Nikita Chruszczow, I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, gen. Marian Spychalski, nad nimi fragment godła PRL.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA