Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_065-07
Wrzesień 1958, Warszawa, Polska.
Wojska saperskie ćwiczą przeprawę przez Wisłę - czołg na promie.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA