Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_116-05
Sierpień 1959, Teresin k/ Warszawy, Polska.
Zbiory kukurydzy wyhodowanej z radzieckich nasion na polach Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej - dziewczyna z kolbą kukurydzy.
Fot. Romuald Broniarek/KARTA