Zdjęcie

Sygnatura: BRONIAREK_097-47
1.05.1959, Warszawa, Polska.
Obchody święta 1 Maja, harcerz wręcza lalkę prezydentowi Indonezji Ahmedowi Sukarno. Na trybunie pierwszy od lewej stoi premier Józef Cyrankiewicz, drugi I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, czwart przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki. Przed trybuną stoją dziennikarze.
Fot. Romuald Broniarek, zbiory Ośrodka KARTA