Zdjęcie

Sygnatura: OK_012934
1946, powiat Radomsko, Polska.
Odprawa przed akcją - prawdopodobnie związaną z likwidacją podziemia zbrojnego. Fotografia z tablicy ściennej w budynku Urzędu Bezpieczeństwa w Radomsku.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Ryszard Pełka