Zdjęcie

Sygnatura: OK_009612
1942, Jangi-Jul, Uzbekistan, ZSRR.
Przedstawiciele Anglików i delegat ambasady RP przy sztabie armii z wizytą w ochronce, z lewej stoi Konstanty Rdułtowski.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, album Konstantego Rdułtowskiego udostępniła Teresa Koziorowska.