Zdjęcie

Sygnatura: OK_016259
1942-1943, Teheran, Persja (Iran).
Pracownicy Centralnego Biura Ewidencji.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, album Konstantego Rdułtowskiego udostępniła Teresa Koziorowska.